Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií

Postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) obciam, mestám, mestským častiam, vyšším územným celkom a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja a ďalšie strategické dokumenty a koncepcie pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK, upravuje všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016.

Kontakty

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií
Tel.: 02/4826 4901
Mail: ivan.bosnak@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Finančná komisia 

Ing. István Pomichal, PhD.
predseda komisie
E-mail: i.pomichal@gmail.com

Celá komisia →
  • Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC
  • Informovanie o návrhu záverečný účtu VÚC
  • Predaj prebytočného majetku
  • Prenájom prebytočného majetku
  • Pripomienkovanie návrhu alebo zmeny rozpočtu VÚC
  • Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC
  • Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC
  • Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport
Aktuálne správy
BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines spúšťa nové cestovné poriadky prímestských…

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Od spustenia turistického vlaku Záhoráčik sa Záhorím previezlo viac ako 10 000 ľudí. Obľúbený je tak u peších ako aj u cyklo turistov a to vďaka špeciálnemu cyklovozňu. Za krásami záhorskej oblasti sa môžete vybrať až do 14. októbra 2018. „Záhoráčik už druhú sezónu...

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Na dnešnom stretnutí prebrali bratislavský a trnavský župani možnosti spolupráce oboch krajov pri rozvoji verejnej dopravy. Oba kraje spája takmer dvesto kilometrov spoločných hraníc, preto je spoločná koordinácia dopravy a zlepšenie spojenia medzi Bratislavou a...

Loading...