POZVÁNKA: Poruchy správania u detí

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 36. vzdelávací seminár určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: Poruchy správania u detí. so zameraním na...
Prvé stretnutie župana s riaditeľmi škôl

Prvé stretnutie župana s riaditeľmi škôl

Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa dnes uskutočnilo stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení BSK, počas ktorej župan Juraj Droba priblížil svoju víziu a ciele v oblasti školstva. To si ponechal vo svojej kompetencii a patrí medzi jeho hlavné...
Loading...