Župa pokračuje v pomoci ľuďom bez domova

Župa pokračuje v pomoci ľuďom bez domova

Bratislavský samosprávny kraj vyzbieral pre Nocľaháreň a Útulok sv. Vincenta de Paul na bratislavských vianočných trhoch 511 eur. Za dobrovoľný príspevok si mohli návštevníci pochutnať na pomazánkových chlebíkoch, slanom aj sladkom pečive či horúcom punči. Cieľom bolo...

POZVÁNKA: Poruchy správania u detí

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 36. vzdelávací seminár určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: Poruchy správania u detí. so zameraním na...
Loading...